Termeni si conditii generale


Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare:

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul nostru.


Accesul și utilizarea website-ului sunt supuse următoarelor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea website-ului în calitate de vizitator și / sau utilizator, precum și accesul la serviciile oferite de acesta presupun implicit acceptarea, fără limitări și clarificări a tuturor termenilor și condițiilor, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora, luând la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Euroelektrica srl sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau clarificări, Condițiile de Utilizare a acestui website vă rugăm să îl părăsiți.


Acest website este administrat de Euroelektrica srl, cu sediul în V.Le Treviso, 23/B 30026 Portogruaro (Ve) Venezia, Veneto, Italia.


1. ACCES:


Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la website și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.
Euroelektrica srl nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui website sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul "vizitator" al website-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa website-ul. Prin termenul "utilizator" al website-ului se înțelege orice "vizitator" care completează în calitate de "utilizator" un formular de contact.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificari ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.


2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:


Euroelektrica srl oferă acces liber la website și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe website doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest website este deținut de Euroelektrica srl sau de afiliații /partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a Euroelektrica srl
Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Euroelektrica srl sau a afiliațiilor / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor website-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al societății Euroelektrica srl, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de Euroelektrica srl și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.
Euroelektrica srl sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul website-ului, legaturi (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Euroelektrica srl nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe websiteurile respective. Euroelektrica srl nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de / sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de website-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Euroelektrica srl prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
Euroelektrica srl își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Euroelektrica srl sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.
Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: info@eurosun.it


3. REGULI DE UTILIZARE:


Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui website, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Euroelektrica srl sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Euroelektrica srl care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Euroelektrica srl;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Euroelektrica srl prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;


Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Euroelektrica srl va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.


4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Euroelektrica srl își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă. Euroelektrica srl nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. Euroelektrica srl poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea în acest website și nu au caracter retroactiv.


5. ABSOLVIREA DE RASPUNDERE

Acceptând să utilizați acest website, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea website-ului se face pe propria răspundere;
 • Euroelektrica srl se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Euroelektrica srl nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor website-ului vor fi corecte sau de incredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul website-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată.


Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează website-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la wesite sau prin intermediul serviciilor website-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.


6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Euroelektrica srl nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Euroelektrica srl a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile website-ului.


Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență V.Le Treviso, 23/B 30026 Portogruaro (Ve) Venezia, Veneto, Italia sau la adresa de email info@eurosun.it.
Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. Euroelektrica srl nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.


7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE


Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Euroelektrica srl are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Euroelektrica srl nu va prelua și, implicit nu va colecta datele Dumneavoastră personale.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un email la info@eurosun.it sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență V.Le Treviso, 23/B 30026 Portogruaro (Ve) Venezia, Veneto, Italia. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Euroelektrica srl se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.
Euroelektrica srl nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
Euroelektrica srl nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile website-ului.
Website-ul folosește "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.
Euroelektrica srl își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe website.


8. POLITICĂ DE UTILIZARE PENTRU COOKIES


Cookies sunt date pe care un website le transferă pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies reprezintă un standard al industriei și sunt folosite de cele mai multe website-uri, inclusiv de cele administrate de noi, ușurând accesul permament al unui utilizator la un website. Această tehnologie ne permite să adaptăm website-ul la nevoile dumneavoastră. Dacă nu doriți ca aceste informații să fie colectate prin utilizarea de cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeți sau să acceptați caracteristicile/funcțiile cookies. Dar vă rugăm să rețineți că aceste Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilități ale serviciilor noastre online.
Google, ca un furnizor terț, folosește cookies pentru a difuza anunțuri pe diverse website-uri de pe internet pe care dumneavoastră le puteți accesa. Utilizarea modulului cookie DART de către Google face posibilă difuzarea de anunțuri către dumneavoastră pe baza accesării de către dumneavoastră a website-ului nostru și a altor website-uri de pe internet.
Utilizatorii pot renunța la utilizarea modulului cookie DART, consultând politica de confidențialitate a rețelelor de publicitate și de conținut Google.
Cum să evitați cookies?
Puteți evita cookies schimbând setările browser-ului dumneavoastră. De asemenea puteți șterge cookies existente. Vă rugăm să citiți în secțiunea “Ajutor“ a browser-ului cum să procedați. Pentru a afla mai multe despre cookies, inclusiv cum să vedeți setările acestora și modul de a le gestiona și a le șterge.
De ce utilizăm cookies?
Noi utilizăm cookies pentru a reține opțiunile dumneavoastră (setările browser-ului și plug-in-uri) pentru stocarea informațiilor despre utilizator pe web site-ul nostru în vederea îmbunătățirii serviciilor ce le oferim sau în vederea comunicării de mesaje despre produsele noastre, potrivit intereselor dvs.
Pentru cât timp sunt active cookie-urile noastre?
Cookies pe care le folosim sunt instalate pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni și 2 ani; bineînțeles că pot fi eliminate mai devreme.